Chức danh Số lượng Mô tả Nơi làm việc zz Hạn nộp
Trợ lý y tế và HSSE 1  Đáp ứng các tình huống địa phương khẩn cấp trong cảng, cung cấp sự hỗ trợ về sức khỏe và y tế một cách chuyên nghiệp. Thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe thường xuyên.  Giám sát chức năng nhiệm vụ về sức khỏe trong công ty, xử lý các nhiệm vụ giám sát hàng ngày cho nhân viên CMIT. Chịu trách nhiệm cung cấp các tư vấn y khoa và sơ cấp cứu cho tất cả cá nhân CMIT trong cảng nếu cần thiết. Ba Ria - Vung Tau 29/11/2019