Chỉ trong vòng 1 tuần - ngày 13/04/2022, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tiếp tục đạt kỷ lục mới về sản lượng hàng hóa xếp dỡ trên một tàu mẹ tại cảng -  17,000 Teus hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trung chuyển trên tàu MAERSK EDIRNE đang được xếp dỡ tại CMIT.

Tàu MAERSK EDIRNE với trọng tải 140.973 DWT do hãng tàu Maersk khai thác trên tuyến dịch vụ TP6/ PEARL của liên minh 2M khai thác tại CMIT hàng tuần, kết nối Việt Nam với bờ Tây nước Mỹ.