Kính gửi Quý khách hàng,

 

Nhằm đảm bảo Hệ Thống Vận hành cảng hoạt động thông suốt và hiệu quả, CMIT có kế hoạch thực hiện bảo trì hệ thống hàng tháng. Trong quá trình bảo trì, hệ thống phải được tắt và tất cả các hoạt động khai thác sẽ tạm ngưng. Do đó, tất cả các giao dịch container sẽ không thể được thực hiện cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

Kính mong Quý khách sắp xếp kế hoạch giao nhận phù hợp trong thời gian này để tránh chậm trễ.

Thời gian bảo trì có thể thay đổi dựa trên tình hình khai thác thực tế và sẽ được cập nhật trễ nhất 12 tiếng trước giờ ngừng hệ thống thực tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tuần Ngày Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
20 Thứ 6, 20/05/2022 11:30 13:30

 

 

-----