Dịch vụ cân công-ten-nơ

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quý khách hàng về dịch vụ cân công-ten-nơ ngay tại cảng, nơi cuối cùng trước khi hàng hóa được xuất khẩu và cũng là nơi đầu tiên sau khi hàng hóa được nhập khẩu, các cầu cân điện tử đã được lắp đặt tại CMIT.

Các cầu cân đã được kiểm tra và kiểm định bởi tổ chức được cấp phép trước khi đưa vào vận hành, với mục đich đảm bảo chúng tôi sẽ cho ra kết quả tốt nhất khi thực hiện dịch vụ cân công-ten-nơ.