Mạng lưới kết nối nội địa - ICD

Với một mạng lưới sà lan rộng rãi, CMIT kết nối cửa ngõ cảng biển nước sâu quốc tế tới TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương – những khu vực sản xuất chính ở miền Nam Việt Nam – và hàng chuyển tải từ Cam-pu-chia.

Tỉnh Đồng Nai/Bình Dương

  • Cảng Đồng Nai
  • Cảng Bình Dương

Kết nối thẳng tới TP. Hồ Chí Minh

  • ICD Transimex
  • ICD Tanamexco
  • ICD Sotrans
  • ICD Phước Long
  • ICD Phúc Long

Hàng chuyển tải từ Phnôm Pênh, Cam-pu-chia

Bằng sà lan, hàng hoá của quý khách có thể đến CMIT trong vòng 6-8 tiếng sau khi rời khỏi các ICD tại TP. Hồ Chí Minh, cảng Đồng Nai và Bình Dương hoặc ngược lại. Và mất khoảng 48 tiếng cũng bằng sà lan để hàng hoá được vận chuyển giữa Phnôm Pênh, Cam-pu-chia và CMIT.  Chi phí được tiết kiệm đáng kể, đặc biệt khi quý khách có những lô hàng lớn gồm nhiều công-ten-nơ.