Dịch vụ vận tải liên cảng

Nhằm mục đích tạo sự thuận lợi cho quý khách hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải, CMIT cung cấp dịch vụ vận tải cho công ten nơ hàng và rỗng giữa các bến cảng. Đây là một lựa chọn hiệu quả và nhanh chóng cho tuyến vận tải có khoảng cách ngắn, đặc biệt khi hàng hoá của quý khách cần được xếp lên con tàu sớm nhất ở một bến cảng khác mà không phải là nơi nó đang được đặt.

Gói dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ vận tải
  • Thủ tục hải quan (cho công-ten-nơ hàng)
  • Nâng hạ tại hai đầu cảng