Sửa chữa và bảo trì container rõng

Nhằm cung cấp công-ten-nơ rỗng đạt chuẩn cho những lô hàng xuất khẩu của quý khách hàng, CMIT cung cấp dịch vụ M&R (sửa chữa và bảo trì) công-ten-nơ , bao gồm giám định sâu, phân loại, vệ sinh và sửa chữa,  những dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các loại công-ten-nơ

  • Công-ten-nơ thường/khô
  • Công-ten-nơ lạnh
  • Công-ten-nơ sàn phẳng, công-ten-nơ mở nóc

Ngoài ra, đối với những công-ten-nơ có hàng (khô/lạnh) khi có yêu cầu sửa chữa từ quý khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành giám định và báo cáo khả năng sửa chữa theo từng trường hợp cụ thể.