Title Quantity Description Location zz Deadline
Terminal Supervisor 1 As part of our Operations Department, Cai Mep International Terminal is looking for a competent and experienced Terminal Supervisor to supervise the operational activities performed by terminal equipments and subcontractor’s workers at the quay and the yard to ensure the operation plans are well executed with high productivity and in safely manner. BRVT 31/07/2024
Nhân viên lái xe đầu kéo (thời vụ) 21 Nhân viên lái xe tải là người thực hiện công việc vận hành xe đầu kéo để di chuyển công-ten-nơ giữa tàu thuyền và hoạt động khai thác trong bãi. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 30/08/2024
Nhân viên vận hành xe nâng (thời vụ) 2 Nhân viên vận hành xe nâng là người thực hiện công việc vận hành các thiết bị xe nâng để xếp dỡ và di chuyển công-ten-nơ trong bãi hoặc di chuyển công-ten-nơ giữa tàu và hoạt động sân bãi. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 30/08/2024
Nhân viên vận hành cẩu (thời vụ) 8 Nhân viên vận hành cẩu (Crane Operator) là người thực hiện công việc vận hành các thiết bị cẩu để xếp dỡ và di chuyển công-ten-nơ trong bãi hoặc di chuyển công-ten-nơ giữa tàu và hoạt động sân bãi. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 30/08/2024
Nhân viên kiểm soát cầu bến (thời vụ) 4 Nhân viên kiểm soát cầu bến (D&W Controller) là người thực hiện các công việc sắp xếp, kiểm soát tàu và bến liên quan đến xếp, dỡ và đăng ký công-ten-nơ tại các khu vực hoạt động khác nhau theo lịch trình đã được lập và dự đoán những sai phạm có thể phát sinh, chịu trách nhiệm xử lý và điều khiển giao thông bên dưới cẩu một cách chính xác và nhanh chóng. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 30/08/2024
Head of Technical 1 As part of our organizational Cai Mep International Terminal is looking for competent and experienced Head of Technical who provides the leadership and direction for the Technical Department. A key role is to ensure all equipment and facilities operate at their optimum level of safety, reliability, availability & efficiency. The position provides input for effective strategies for operating the terminal at optimal levels as well as develop the Technical team. BRVT 30/06/2024