Chúng tôi cam kết đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho tất cả mọi người, bao gồm nhân viên công ty, nhân viên nhà thầu và khách viếng thăm; bằng việc áp dụng các quy tắc sau:

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Xem thêm
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

CMIT phấn đấu trở thành doanh nghiệp vận hành và khai thác cảng uy tín hàng đầu tại Việt Nam,...

Xem thêm
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

CMIT phấn đấu trở thành doanh nghiệp vận hành và khai thác cảng uy tín hàng đầu tại Việt Nam,...

Xem thêm
Khách hàng
 • TRANSFAR SHIPPING
 • ZIM
 • OOL
 • VIMC
 • MCC
 • HSD
 • EMC
 • COS
 • MSC
 • CMA CGM
 • MAERSK
 • TRANSFAR SHIPPING-132
 • TRANSFAR SHIPPING-133
 • TRANSFAR SHIPPING-134
 • ZIM-119
 • ZIM-120
 • ZIM-121
 • OOL-106
 • OOL-122
 • OOL-131
 • VIMC-101
 • VIMC-102
 • VIMC-103
 • MCC-83
 • MCC-84
 • MCC-85
 • HSD-80
 • HSD-81
 • HSD-82
 • EMC-65
 • EMC-66
 • EMC-67
 • COS-59
 • COS-60
 • COS-61
 • MSC-58
 • MSC-123
 • MSC-130
 • CMA CGM-53
 • CMA CGM-54
 • CMA CGM-55
 • MAERSK-127
 • MAERSK-128
 • MAERSK-129