Chức danh Số lượng Mô tả Nơi làm việc zz Hạn nộp
Video 1 Xin mời bạn click vào "them" để xem video Video 31/12/2019
Nhân viên kiểm soát cầu bến (thời vụ) 4 Nhân viên kiểm soát cầu bến (D&W Controller) là người thực hiện các công việc sắp xếp, kiểm soát tàu và bến liên quan đến xếp, dỡ và đăng ký công-ten-nơ tại các khu vực hoạt động khác nhau theo lịch trình đã được lập và dự đoán những sai phạm có thể phát sinh, chịu trách nhiệm xử lý và điều khiển giao thông bên dưới cẩu một cách chính xác và nhanh chóng. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 03/07/2024
Nhân viên vận hành cẩu (thời vụ) 8 Nhân viên vận hành cẩu (Crane Operator) là người thực hiện công việc vận hành các thiết bị cẩu để xếp dỡ và di chuyển công-ten-nơ trong bãi hoặc di chuyển công-ten-nơ giữa tàu và hoạt động sân bãi. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 03/07/2024
Nhân viên vận hành xe nâng (thời vụ) 2 Nhân viên vận hành xe nâng là người thực hiện công việc vận hành các thiết bị xe nâng để xếp dỡ và di chuyển công-ten-nơ trong bãi hoặc di chuyển công-ten-nơ giữa tàu và hoạt động sân bãi. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 03/07/2024
Nhân viên lái xe đầu kéo (thời vụ) 21 Nhân viên lái xe tải là người thực hiện công việc vận hành xe đầu kéo để di chuyển công-ten-nơ giữa tàu thuyền và hoạt động khai thác trong bãi. Thời gian làm việc theo ca 12 tiếng (bao gồm 2 tiếng nghỉ ngơi không tính vào thời gian làm việc). BRVT 03/07/2024
Commercial and Corporate Affairs Executive 1 • Responsible for handling existing BCOs and develop new BCOs within a designated CMIT’s customer base. This position requires the ability to research and survey the market, build and maintain relationships with BCOs, and close sales opportunities. • Provides reception and corporate affairs services to all relevant departments. • The role is maintaining all internal & external communications for the company, receiving and attending to visitors, making sure they are directed to their destinations in addition to operating the telephone systems and providing administrative support as required. • Assist the Head of Government Relation and Corporate Affairs in stakeholder management activities. Ba Ria - Vung Tau 15/06/2024
Assistant Gate Admin 2 As part of our Operation Department, Cai Mep International Terminal is looking for a competent Assistant Gate Admin who will be responsible for accurately and quickly processing and monitoring traffic at Pre-gate office and support Gate Admin in daily job. Ba Ria - Vung Tau 15/06/2024