Đọc kỹ  thông tin về các vị trí đang tuyển dụng và/hoặc các công việc tại CMIT.

Nhấn nút “Ứng Tuyển” tại quảng cáo để ứng tuyển cho vi trí đang tuyển hoặc di chuyển tới mục “Cách Ứng Tuyển” và nhấn nút “Ứng Tuyển” cho vị trí chưa tuyển dụng để gửi hồ sơ tới phòng Nhân Sự.

Điền thông tin vào mẫu, tải đơn xin việc và sơ yếu lí lịch, bấm “Nộp Hồ Sơ”.

Hệ thống thông báo bạn có nộp hồ sơ thành công hay không. Bạn cũng có thể gửi hồ sơ trực tiếp tới địa chỉ email CMITHRDREC@cmit.com.vn. Chúng tôi chỉ liên lạc với ứng viên được chọn trong bước lọc hồ sơ.

Bạn đang quan tâm