CMIT cung cấp cho nhân viện chế độ lương thưởng và phúc lợi trên cơ sở cạnh tranh. CMIT cam kết luôn luôn tuân thủ các chế độ phúc lợi bắt buộc và lương tối thiểu theo yêu cầu của luật pháp. Thêm vào đó, cùng với Công đoàn của công ty, là một phần không tách rời của tổng gói chế độ cho người lao động chúng tôi cung cấp cho các nhân viên:

  • Các cơ hội học hỏi và phát triển
  • Chế độ thưởng dựa trên hiệu suất và thành tích
  • Bảo hiểm y tế bổ sung
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Xe đưa rước đi làm
  • Các bữa ăn tại nơi làm việc
  • Các khoản phụ cấp đồng cảm cho các sự kiện cá nhân đặc biệt
  • Tiệc cuối năm
  • Các chuyến du lịch xây dựng đội ngũ