Sự gắn kết cao của nhân viên với Công ty rất quan trọng cho thành công của CMIT. Điều đó có nghĩa nhân viên không chỉ thực hiện công việc của mình mà còn cảm thấy đam mê với công việc họ đang làm, tận tâm vì tương lai lâu dài của công ty, sẵn sàng nỗ lực vượt bậc trong công việc và tự hào về những đóng góp đầy ý nghĩa của mình trong các thành tựu của đội ngũ và công ty.

Tại CMIT, chúng tôi tin tưởng rằng:

- Chúng tôi không chỉ có việc làm, chúng tôi có cơ hội phát triển NGHỀ NGHIỆP

- Chúng tôi không chỉ học hỏi, chúng tôi KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

- Chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau, chúng tôi còn là một ĐỘI NGŨ

- Chúng tôi không chỉ đạt hiệu quả cao, chúng tôi còn làm việc với sự SAY MÊ

- Chúng tôi không chỉ làm việc, chúng tôi sống với các GIÁ TRỊ

- CMIT không chỉ là nơi làm việc, mà còn là GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TÔI