Con người là nguồn tài nguyên quý giá của CMIT và mang lại thành công cho công ty. CMIT cam kết cung cấp môi trường làm việc thật tốt và công bằng cho tất cả các nhân viên phù hợp luật lao động và theo các nguyên tắc sau đây:

 

  • Sức khỏe, An toàn và An ninh

CMIT cam kết áp dụng những phương pháp kiên quyết hướng tới vấn đề sức khỏe và an toàn. Chúng tôi sẽ cung cấp các khóa huấn luyện, bảo hộ lao động cá nhân và các phương tiện đồng thời tiếp tục cải tiến hiệu suất an toàn để giảm thiểu các nguy cơ tai nạn và đảm bảo một nơi làm việc an toàn cho các nhân viên.

 

  • Cơ hội làm việc công bằng

CMIT sẽ không dung thứ cho bất kì trường hợp phân biệt đối xử hay quấy rối ở bất kỳ hình thức nào và cung cấp cơ hội việc làm công bằng bất kể giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, khuynh hướng tình dục và độ tuổi. CMIT sẽ có các quyết định tuyển dụng và nhân sự dựa trên các yếu tố thích hợp như trình độ chuyên môn , kĩ năng, hiệu suất công việc, các kinh nghiệm có liên quan và tiềm năng.

 

  • Lao động là trẻ em

CMIT hoàn toàn tuân thủ theo luật lao động về lao động trẻ em và trong mọi trường hợp không sử dụng bất cứ trẻ em nào dưới 15 tuổi cho bất kì công việc gì trong CMIT .

 

  • Lao động cưỡng bức

CMIT sẽ không sử dụng bất cứ hình thức ép buộc hay không tự nguyện lao động nào và tránh bất cứ thực hành nào có thể làm tăng nguy cơ lao động không tự nguyện.

 

  • Quá trình tuyển dụng minh bạch

CMIT cam kết một quá trình tuyển dụng công bằng và minh bạch. Chúng tôi mong muốn cảnh báo bạn về các hoạt động sai trái và thông báo rõ rằng các ứng viên trúng tuyển sẽ không phải trả bất kì loại phí gì với bất kì nhân viên CMIT nào hay bất kì các tổ chức hay môi giới tuyển dụng nào.

 

  • Đa dạng và hòa nhập

CMIT tôn trọng và đánh giá cao những khác biệt trong chủng tộc, giới tính, độ tuổi, quốc tịch, học vấn và tôn giáo của nhân viên chúng tôi. Hòa nhập có nghĩa là được công nhận, tôn trọng và tham gia. Công ty chúng tôi tạo nên một môi trường tập trung vào việc tham gia và đóng góp của các nhân viên vào các hoạt động của công ty nơi mà mỗi tiếng nói đều được lắng nghe và quyền làm chủ được đề cao.