Thể hiện giá trị "Chính trực" qua các hành động cụ thể:

 • Không thỏa hiệp với các hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.
 • Nếu bạn nghi ngờ bất cứ điều gì, hãy quan tâm, để mắt đến nó, báo cáo cho cấp trên trực tiếp, bộ phận Nhân sự và các bộ phận liên quan nếu cần thiết.
 • Minh bạch trong các nhiệm vụ mua hàng. 
 • Cân nhắc việc liên hệ với nhà cung cấp ngoài giờ làm việc, nên tránh nếu có thể
 • Hãy là một nhà tư vấn tốt và sẵn sàng chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, nếu bạn đảm nhiệm vị trí hướng dẫn cho đồng nghiệp, hãy làm như vậy.
 • Không trốn tránh hoặc đổ lỗi, hãy thừa nhận khi bạn mắc phải sai lầm. Thông báo với cấp trên hoặc đồng nghiệp sớm nhất có thể và tìm cách khắc phục hoặc xin ý kiến của họ.
 • Thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm các sai lầm sẽ không lặp lại trong tương lai.
 • Nếu cấp trên của bạn hoặc cấp trên cao cấp là người ra quyết định mà bạn không đồng ý với những quyết định đó, hãy thông báo trực tiếp với người ra quyết định hoặc với cấp trên của bạn, kiềm chế việc tuyên truyền sự bất đồng của bạn tới những người khác hoặc tung tin đồn, đặc biệt là khi bạn không biết rõ đến bản chất của vấn đề và hoàn cảnh.
 • Hỗ trợ và giúp đỡ người khác hiểu được những quyết định khó khăn và đúng đắn.
 • Suy nghĩ về các giá trị, xem xét nó trước khi thực hiện bất kì một công việc nào có liên quan.
 • Có lập trường khi giải quyết vấn đề dựa trên các giá trị hay niềm tin về những gì là tốt nhất cho công ty về lâu dài, ngay cả khi nó không được chấp nhận hay đánh giá cao.