• Gặp gỡ nhân viên-127

  Đậu Thị Việt Hằng - Trưởng nhóm kiểm soát hàng hóa

   

  Điều tôi thích nhất khi làm việc tại CMIT đồng nghiệp của tôi rất thân thiệnluôn sẵn lòng giúp đỡ hỗ trợ tôi trong công việc.”

 • Gặp gỡ nhân viên-129

  Phạm Trọng Hiếu - Trưởng bộ phận vận hành

   

  “Tôi thấy tự hào khi làm việc ở CMIT vì môi trường làm việc chuyên nghiệp, mọi người cùng nhau phấn đấu dựa trên các giá trị của công ty Nhiệt huyết, Quan tâm, Chính trực, Hài hòa và Bình đẳng.”

 • Gặp gỡ nhân viên-176

  Thái Văn Phúc - Nhân viên kiểm soát bến

   

  "Làm việc tại CMIT, người lao động có thu nhập và phúc lợi tốt. Tôi muốn gắn bó với công ty lâu dài."

 • Gặp gỡ nhân viên-185

  Lê Văn Nghĩa - Trưởng phòng Kỹ thuật

  “Lãnh đạo truyền lửa, khái quát và đi sát”