• Gặp gỡ Ngôi sao-120379

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 02-2022

  Lại Minh Trí- Nhân viên vận hành QC

 • Gặp gỡ Ngôi sao-120380

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 02-2022

  Đỗ Ngọc Tân- Cán bộ cổng cảng

 • Gặp gỡ Ngôi sao-120381

  Ngôi sao CMIT QÚY 02-2022

  Hoàng Văn Nam Bình- Cán bộ kế hoạch tàu cao cấp

 • Gặp gỡ Ngôi sao-120402

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 01-2022

  Mai Trí Đức- Giám sát cảng

 • Gặp gỡ Ngôi sao-120403

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 01-2022

  Nguyễn Văn Long- Giám sát Cảng

 • Gặp gỡ Ngôi sao-120404

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 02-2022

  Hoàng Thúy Anh- Trợ lý logistic nội địa

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140470

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 3-2022

  Nguyễn Thị Thùy Vân- Giám sát Nhân sự

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140471

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 03-2022

  Trần Văn Phong- Cán bộ điều vận

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140472

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 04-2022

  Nguyễn Hoàng Long- Chuyên viên CNTT hạ tầng

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140481

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 04-2022

  Nguyễn Tiến Duy- Cán bộ kế hoạch tàu

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140482

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 04-2022

  Lê Thị Hường- Cán bộ đào tạo & phát triển

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140483

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 04-2022

  Nguyễn Thế Quyền- Trưởng nhóm kế hoạch tàu

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140485

  CMIT STAR QUARTER 04-2022

  Nguyễn Hồng Quân- HSSE Officer

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140486

  CMIT STAR QUARTER 01-2023

  Vũ Trung Thịnh- Truck driver

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140487

  CMIT STAR QUARTER 01-2023

  Bùi Thị Diễm Hương- Inland Logistics & Corporate Affairs Executive

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140493

  Ngôi sao Quý 02-2023

  Lê Thị Phương Hạnh-HSSE Officer

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140494

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 02-2023

  Lê Kim Sỹ- Truck driver

 • Gặp gỡ Ngôi sao-140495

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 02-2023

  Đoàn Thị Thanh Thảo- Procurement Officer

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160509

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 03-2023

  Trần Văn Vinh- Shift Manager

  Trần Văn Nguyện- QC Operator

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160510

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 03-2023

  Đinh Thị Trang- Procurement Manager

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160512

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 4-2023

  Hoàng Văn Nam Bình- Nhân viên kế hoạch tàu cấp cap

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160513

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 4-2023

  Nguyễn Xuân Thắng- Nhân viên điều vận

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160514

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 4-2023

  Nguyễn Anh Triết- Nhân viên lái xe tải

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160515

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 1-2024

  Hoàng Thị Thảo Hiền- Giám sát kế toán & thuế

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160516

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 1-2024

  Vũ Sĩ Quang- Nhân viên an toàn

 • Gặp gỡ Ngôi sao-160517

  NGÔI SAO CMIT QUÝ 1-2024

  Nguyễn Công Long- Kỹ sư phân tích & cải tiến kỹ thuật