• Hoạt động đào tạo-80315

  OPERATING EXELENCE TRAINING

 • Hoạt động đào tạo-80316

  Đào tạo Vận Hành Thiết bị khai thác trong cảng

 • Hoạt động đào tạo-80317

  Huấn luyện Vận Động Tư Duy dành cho cấp quản lý CMIT

 • Hoạt động đào tạo-110364

  ĐÀO TẠO LEAN FOR ALL THÁNG 12 2019

 • Hoạt động đào tạo-110365

  L TỐT NGHIỆP LEAN FOR ALL LEVEL 3 - NGƯỜI THỰC HÀNH LEAN

 • Hoạt động đào tạo-120401

  L TỐT NGHIỆP HÀNH GI LEAN 2020

 • Hoạt động đào tạo-140473

  Quản lý ATVSLĐ cho Nhóm 1

 • Hoạt động đào tạo-140474

  LỄ TỐT NGHIỆP LEAN NĂM 2022

 • Hoạt động đào tạo-140478

  Khóa đào tạo an toàn cho nhà thầu