Video
1000 Ngày Không LTI

1000 Ngày Không LTI

Chính sách An toàn- An ninh- Sức khỏe- Môi trường

STT Tên file Loại file Kích thước Tải
1 CHINH SACH HSSE pdf 357.85 KB

Chính sách An toàn- An ninh- Sức khỏe- Môi trường

STT Tên file Loại file Kích thước Tải
Video
Ngày Hội Hiến Máu 2023

Ngày Hội Hiến Máu 2023

CMIT trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

CMIT trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Video
Các cấp lãnh đạo thúc đẩy công tác HSSE

Các cấp lãnh đạo thúc đẩy công tác HSSE

Diễn tập PCCC & UPSC tràn dầu

Diễn tập PCCC & UPSC tràn dầu

Video
[Diễn tập 2023. 4 in 1] - ANCB - UPSC Tràn dầu - PCCC - CNCH

[Diễn tập 2023. 4 in 1] - ANCB - UPSC Tràn dầu - PCCC - CNCH

Diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp

Diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp