Năm 2021 là năm nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ và tác động lớn đến kinh doanh khai thác cảng biển. Với nỗ lực không ngừng, CMIT đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn vừa kinh doanh khai thác cảng hiệu quả và đạt kế hoạch ngân sách 2021.

Rất nhiều giải pháp được triển khai tại CMIT nhằm bảo vệ “cảng vùng xanh” giữa đại dịch covid-19. Các phương án phòng chống dịch kịp thời và phù hợp với diễn biến dịch bệnh của CMIT đã phát huy hiệu quả, được các cơ quan chức năng đánh giá cao và chia sẻ với cộng đồng các doanh nghiệp.

Nguồn nhân lực được bảo đảm, cảng được vận hành liên tục 24/7, góp phần duy trì dòng chảy ngoại thương quốc gia không bị đứt gãy tại cảng biển. Vừa qua, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước quyết định trao tặng Bằng khen cho cảng CMIT đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch covid-19.

Hoạt động kinh doanh khai thác gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid-19, thế nhưng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên, kế hoạch ngân sách 2021 được hoàn thành một cách ấn tượng. CMIT vinh dự là một trong 9 đơn vị thành viên và liên kết được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho các thành tích nổi bật trong năm 2021.

Sự ghi nhận của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và cổ đông công ty là động lực rất lớn để CMIT tiếp tục phát huy các giá trị của doanh nghiệp trong thời gian tới.