Dịch vụ quốc tế
Dịch vụ trong nước
Cập nhật tình hình giao thông ở cổng Cảng

Cập nhật tình hình giao thông ở cổng Cảng

Dịch vụ cân công-ten-nơ

Dịch vụ cân công-ten-nơ

Vận tải Nội địa

Vận tải Nội địa

Bảo trì và sửa chữa công-ten-nơ rỗng

Bảo trì và sửa chữa công-ten-nơ rỗng

Mạng lưới kết nối nội địa - ICD

Mạng lưới kết nối nội địa - ICD

Dịch vụ vận tải liên cảng

Dịch vụ vận tải liên cảng

Thông báo

STT Tên file Loại file Kích thước Tải
1 CMIT Standard Terms and Conditions pdf 164.02 KB
2 Gia dich vu xep do tai Cang pdf 794.57 KB

Biểu giá dịch vụ

STT Tên file Loại file Kích thước Tải
1 Phu luc Bang gia CMIT - Thu gom chat thai tu tau pdf 384.38 KB
2 CMIT -Bang gia niem yet - 01.07.2023 pdf 3.81 MB