Ngày hội vì một môi trường xanh tổ chức cho các em học sinh cấp 1 tại trường Trưng Vương – TP. Vũng Tàu