• Độ sâu luồng vào -14m
  • Độ sâu trước bến tối thiểu -16.5m
  • 600 mét cầu bến
  • Công suất 1.115 triệu TEU 
  • Diện tích 48 ha
  • 6 Cẩu bờ kích thước Super Post-Panamax (22+1 hàng)
 

  • Vị trí:

Nằm ở vị trí chỉ cách 15 hải lý đến với luồng tàu chính yếu;

Tiếp cận trực tiếp với luồng -14m;

Độ sâu tối thiểu dọc cầu cảng đạt -16,5m;

Vị trí xoay tàu rộng , an toàn và thuận lợi gần cảng.

 

  • Giảm chi phí:

Giảm được chi phí bằng cách giảm thiểu hoạt động tàu con và hàng chuyển tải nhờ tiếp cận trực tiếp với các con tàu lớn

Năng suất cảng đạt mức cao giúp giảm thời gian tàu nằm tại cảng.

Sự điều khiển linh động tối đa cho phép giảm thời gian tàu nằm tại cảng.

Chi phí chuyển tải cạnh tranh đến/từ Việt Nam  đến/từ các cảng đích khác tại Việt Nam và khu vực.

 

  • Lợi ích thế mạnh từ hệ thống APMT

Do áp dụng được những kinh nghiệm tốt nhất để đạt được dịch vụ và năng suất ở mức tiêu chuẩn quốc tế.

Liên tục phấn đấu cho những quy trình nhằm đảm bảo sức khỏe, an tòan và thân thiện với môi trường.