Thể hiện giá trị "Nhiệt huyết" qua hành động cụ thể:

 • Thể hiện niềm đam mê trong công việc.
 • Bày tỏ mong muốn làm tốt hơn nữa.
 • Thiết lập và chia sẻ những ưu tiên.
 • Tình nguyện đảm nhận thêm nhiệm vụ.
 • Chỉ ra những hành vi không hiệu quả, lãng phí, hành vi không an toàn, thói quen xấu, hành vi không được mong đợi, vi phạm kỉ luật.
 • Thể hiện sự quan tâm học hỏi và phát triển.
 • Thúc đẩy tinh thần đồng đội và làm việc theo đội ngũ.
 • Không dừng lại với kết quả hiện tại, cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn khi có thể đạt được.
 • Học hỏi từ những kinh nghiệm.
 • Thay đổi hành vi để đáp ứng những phản hồi.
 • Sẵn sàng thử nghiệm các giải pháp, phương pháp tiếp cận khác nhau.
 • Cởi mở với sự thay đổi khi được trình bày về vấn đề theo một cách nhìn mới.
 • Không bao giờ nói “Đấy là ý tưởng ngu ngốc”.
 • Không bao giờ nói “Tôi đã làm thử nhiều rồi mà chẳng bao giờ đạt được điều gì”.
 • Hãy nói “Cái này nó làm việc như thế nào?” hoặc “bạn đã cân nhắc các yếu tố abc chưa?”
 • Chào đón và áp dụng các sáng kiến mới.
 • Vui vẻ và thân thiện với người khác.
 • Sử dụng kênh báo cáo thích hợp để bày tỏ ý kiến phàn nàn, khiếu nại.
 • Hành động với nhiệt huyết cao